neděle 12. května 2019

Být blíž

Život je nahoru dolů. Kdyby bylo na mě, vyberu si střed... Byť by někdo mohl namítat, že bez "dolů" není nikdy to "nahoru". Ale já prostě odmítám to "fatální dolů"! Svět není spravedlivý...
Mám čím dál radši samotu a svoji rodinu.
Všechno bude zase dobré... 

PS: A teď mám chuť to smazat.
 Ale kvůli té kráse z fotek cestou na Lysou to neudělám! :-)